VIKTOR BALÁZS
SERVICE TECHNICIAN

Repasování strojů

V rámci repasování průmyslových strojů zajišťuji pískování, malování, obnovu sekundárních obvodů, obnovu válců, instalaci pneumatického řízení použitých strojů a zařízení.

Repasování strojů

Repasování je proces výměny a obnovy obvodů válců, ovládání průmyslových strojů a zařízení. Oproti úplné výměně stroje je největší výhodou repasování rychlost zprovozněna poškozeného stroje a nižší servisní náklady.

Modernizace automatického hroznového lisu

Modernizace automatického hroznového lisu

  • výchozí stav: starý hroznový lis německé výroby s opotřebovanými elektrickými vedeními
  • diagnóza: opotřebované vedení v ovládací skříni hroznového lisu způsobuje selhávání zařízení při lisování hroznů
  • řešení: kompletní výměna elektrického vedení ovládací skříně
Repasování válce na zvarolise British Federal PA2 a doplnění proporcionálního ventilu (elektrického regulátoru)

Repasování válce na zvarolise British Federal PA2 a doplnění proporcionálního ventilu (elektrického regulátoru) a následné kalibrování

  • výchozí stav: svářecí hlava zvarolisu se zasekává v horní poloze, což zabraňuje provedení svaru
  • diagnóza: opotřebovaný válec svařovací hlavy
  • řešení: obnova válce zvarolisu a instalace proporcionálního ventilu
Výměna a modernizace elektromagnetických ventilů

Výměna a modernizace elektromagnetických ventilů

  • výchozí stav: nefunkční průmyslový stroj
  • diagnóza: poškozené, zastaralé a nefunkční elektromagnetické ventily průmyslového stroje
  • řešení: typizovaných, objednání a následná montáž nových elektromagnetických ventilů od firmy SMC