VIKTOR BALÁZS
SERVICE TECHNICIAN

Programování PLC

Zajišťuji programování PLC zařízení Serra a Siemens S7 1200.

Programování PLC Omron, Schneider, Serra, Siemens

Zařízení PLC (z angl. Programmable Logic Controller - programovatelné logické ovládání) je průmyslové ovládání používané pro automatizaci procesů (řízení továrních strojů a výrobních linek) v reálném čase. Pomocí digitálních a analogových vsutpov a výstupů umožňuje jednoduše řídit výrobní proces.

Zajišťuji implementování PLC systémů, jakož i údržbu a opravu PLC ovládání Omron, Serra, Siemens, Schneider electronic.

Programování PLC OMRON

Programování PLC Omron

  • výchozí stav: nefunkční lisovací stroj
  • diagnóza: poškozený reléové výstup na PLC OMRON
  • řešení: programování jiného volného výstupu na PLC OMRON
Programování PLC

Programování bezpečnostního relátka

  • výchozí stav: chybějící bezpečnostní prvky průmyslového stroje
  • diagnóza: nutnost nainstalovat bezpečnostní prvky na průmyslový stroj (nouzový e-stop a světelné zábrany)
  • řešení: montáž světelných zábran a e-stop tlačítek a následné programování bezpečnostních relátek značky REER
Programování PLC Schneider

Programování PLC Schneider electric M340

  • výchozí stav: svařování probíhá bez kontroly kvality a automatizace
  • diagnóza: automatizace svařovacího procesu a kontroly kvality
  • řešení: programování Schneider electric PLC M340 a automatizace procesu odporového svařování